DLA PRZEWOŹNIKÓW

Poszukujemy partnerów zlokalizowanych na ternie całego kraju, którzy wykazują się wysoką jakością usług oraz będą chętni do podjęcia stałej współpracy.

Wymagane dokumenty: wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, aktualna polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, licencja na prowadzenie krajowego transportu drogowego.

Close Menu